Replik till prorektorn vid Lunds Universitet Ann Numhauser-Henning

 

Sydsvenska Dagbladet 05-05-10

 

 

Sedan några år tillbaka håller jag på läkarutbildningen vid Lunds universitet en föreläsning om skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor. För de flesta människor är det självklart både att sådana skillnader finns - de är dokumenterade i tusentals vetenskapliga artiklar – och att varje läkare bör känna till dem. I föreläsningen försöker jag att förmedla en korrekt bild av forskningen på området.

 

En student i genusvetenskap har i Sydsvenskan (2/5) uttryckt sin bestörtning över denna föreläsning, som hon dock medger att hon inte har hört. I ett öppet brev frågar hon rektor: ”Skall verkligen denna sexistiska ’kunskap’ få fortleva vid ett modernt universitet som Lunds universitet idag?”.

 

Prorektor Ann Numhauser-Henning, som svarat i rektors ställe, kunde här ha försvarat en viktig princip men väljer att istället klart ta ställning för studentens klagan: ”Jag förstår din upprördhet” skriver hon.

 

När hon sedan skall förklara varför hon ändå inte gör något åt saken, skriver hon ”Rektor har små möjligheter att ingripa mot en enskild professor …”. Formuleringen är anmärkningsvärd. Hon kunde ha skrivit att rektor inte bör ingripa, eller varför inte att rektor tvärtom bör uppmuntra lärare att undervisa om aktuell forskning. Istället uttrycker hon sig som om bristen på möjlighet är det enda skälet till att rektor inte har ingripit.

 

Prorektorn har inte heller hört föreläsningen. Ändå tycker hon sig har skäl att skriva att jag ”är fel ute” och att jag ”framstår som alltmer egenartad och isolerad”. Det enda som är ”egenartat” med min föreläsning är dock att den inte är tillrättalagd för att tillfredsställa en tillfällig opinion. Och om en föreläsare redovisar sådant som står i läroböckerna i ämnet och som bygger på tusentals vetenskapliga artiklar, är han knappast ”isolerad”.

 

Universitetsundervisning skall enligt högskolelagen vila på ”vetenskaplig … grund” och det ingår i rektors uppdrag att verka för att lagen följs. Det är därför uppseendeväckande att hans ställföreträdare med kränkande formuleringar tar ställning mot en lärare för att denne följer lagen.

 

Om rektorn vid Lunds universitet, Göran Bexell, anser att Numhauser-Hennings formuleringar är förenliga med uppdraget som prorektor, är detta så viktigt att han bör klargöra det offentligt.