Kommentarer till debatten om feminism

Den 19 februari publicerade jag på DN debatt en artikel som argumenterade emot vissa vanliga antaganden i debatten om feminismen. Artikeln och några efterföljande föredrag väckte ganska stor uppmärksamhet, men inte så mycket egentlig debatt i sakfrågan.  Ganska många inlägg har publicerats på olika bloggsidor på internet. Att några personer skulle tycka annorlunda var väntat, men jag är förvånad över att så få har försökt argumentera i sakfrågan och att så många finner det lämpligt att använda internet till att offentligt framföra invektiv och rent personliga påhopp. Någon som heter  Helena Bergman tycker att jag är ”ett jävla arsle” och ”vill ställa upp Hesslow mot en vägg och skjuta honom”. Av inlägget framgår också att en lärare vid Malmö högskola uppmanat studenter att bojkotta en föreläsning jag nyligen höll där. En journalist vid namn Pierre Andersson, på sidan obunden.se, menar att jag är ”en av alla dessa reaktionära 'gubbar' som inte vill något annat än att behålla sin priviligerade ställning.”  (Jag måste dock tillägga att jag tidigare på den här sidan orättvist har tillskrivit bloggaren LouiseP ett uttalande som hon inte ställt sig bakom.)

 

En person som rimligen borde veta bättre, Ann Numhauser-Henning, anser det vara förenligt med sitt uppdrag som prorektor vid Lunds universitet, att offentligt sympatisera med studenter som vill stänga av mig från akademisk undervisning (Sydsvenska Dagbladet 05-05-02). Min replik finns här.

En mer utförlig argumentation för de åsikter jag framförde i DN-artikeln har senare publicerats i uppsatsen ”Jämställdhet eller likformighet” i boken Samtida feminism redigerad av Sofia Nerbrand och utgiven av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, Stockholm, 2007.

 

Ingenting har egentligen framkommit som motiverat mig att revidera något av det jag skrivit. Tvärtom har den biomedicinska forskningen fortsatt att kartlägga allt fler biologiska könsskillnader och den ekonomiska forskningen om löneskillnader har i huvudsak bekräftat påståendet att lönediskriminering på sin höjd är ett marginellt problem (se nedan artiklar av Eva Meyerson).DN-debatten

"Omöjlig kamp för att uppnå likformighet mellan könen" den 19/2 av Germund Hesslow.

"Kvinnorna gynnas av att ha många män" den 22/2 av Cecilia Chrapkowska, Lydia Melchior, Christine Wennerås, Agnes Wold.

Artikeln finns tyvärr inte kvar i DNs nätarkiv.

"Praktfullt magplask om löneklyftor" den 1/3 av Germund Hesslow.Ett tungt namn i evolutionsbiologin: om docent Erik Svensson

Docenten i evolutionsbiologi här i Lund, Erik Svensson, har på websidan obunden.se har författat en replik på min artikel. Sidan är sedan en tid otillgänglig, men jag har lyckligtvis räddat Svenssons text åt eftervärlden och har inte kunnat avhålla mig från en kort kommentar. Erik Svensson tycks vara besatt av min person och har senare återkommit med ett antal alltmer bisarra och personliga påhopp som jag nog inte behöver kommentera. De talar tydligt för sig själva.


Referenser

En intressant diskussion om könsskillnader förs mellan Elizabeth Spelke och Steven Pinker på websidan Edge. Rekommenderas.

Birgitta Kurtén-Lindbergs bok Tokfeminismen (Timbro 2001) är en skarp och välskriven kritik av feminismen som bl.a. innehåller intressant information om kön och utbildningsfrågor.

Könsskillnader och deras biologi

Det finns en omfattande forskning om könsskillnader och deras biologi. Skillnader mellan manliga och kvinnliga hjärnor sammanfattas i en Cahills artikel i artikel i Scientific American. Rhoades (2004) handlar framför allt om de emotionella skillnaderna. Boken är beskrivande och har ingen utförlig argumentation för könsskillnadernas biologi. Kimura (1999) beskriver kognitiva skillnader och tar upp könshormonernas betydelse. Även Baron-Cohen behandlar de kognitiva skillnaderna och deras grund i hjärnans biologi. Goldberg (1993) är antropolog och hans bok innehåller en stringent argumentation för att alla kända samhällen är patriarkat och att detta har biologiska orsaker. Pinker (2002) handlar egentligen om arv och miljö i största allmänhet men har ett utmärkt kapitel om könsskillnadernas biologi. Richard Udry har i ett antal artiklar, bl.a. Udry (2000) försökt utveckla en teori om könsroller som integrerar biologi och sociologi.

Baron-Cohen, S (2003) The Essential Difference: Men, Women and the Extreme Male Brain, Allen Lane.
Cahill, L. (2005) His Brain, Her Brain, Scientific American, April 25, 2005
Goldberg, S  (1993) Why Men Rule, Open Court.
Kimura, D. (1999) Sex and Cognition, MIT Press.
Pinker, S (2002) The Blank Slate, Penguin.
Rhoads, S (2004) Taking Sex Differences Seriously, Encounter Books.
Udry, J.R. (2000) Biological Limits of Gender Construction.
American Sociological Review, 65:443-457


Lönediskriminering

SCBs varning för övertolkning av statistiken finns bl.a. här: Yrkesvalet viktigaste orsaken till löneskillnader mellan könen 

Ett vetenskaplig granskning är  Eva M Meyerson, Trond Petersen:  Är kvinnor utsatta för lönediskriminering?   Meyerson som länge bedrivit seriös forskning i ämnet återkom nyligen i tidskriften Axess (2007, nr. 5) med en sammanfattning av en aktuella forskningen: ”Löneskillnaderna mellan könen är försumbara”.


Marie Söderquist har granskat debatten och sammanfattat den i Lönediskriminering - en myt på modet.

Arbetsgivarverket har kommenterat påståenden om lönediskriminering i rapporten: 

Osakliga löneskillnader ett överdrivet problem.


Svenskt näringsliv har nyligen gjort en egen undersökning som i stort sett bekräftar övriga studier. Kvinnorna och arbetsmarknaden.