BEHOVET AV BUSAR: Maria Carlshamres förlöpning

Germund Hesslow

Dagens Nyheter 1996-02-23

[Nedanstående replik föranleddes av att Maria Carlshamres säregna tolkning av min artikel "Män mer energiska i karriärstegen" SvD 1994-12-22.]

Maria Carlshamre skrev häromdagen (12/2, 1996) att det finns "teoretiker som seriöst hävdar att det rådande läget är optimalt - exempelvis att kvinnor av biologiska, genetiska skäl inte är lämpade för högre utbildning". Hon exemplifierade med en understreckare i Svenska Dagbladet 22/12 1994 skriven av mig.

Detta är en fräck lögn. Jag har aldrig framfört vare sig denna eller någon liknande åsikt. Artikeln i fråga, som inte ens nämner utbildning, var en recension av Steven Goldbergs "Why Men Rule"', där han hävdar att män av biologiska skäl eftersträvar makt och statuspositioner i högre grad än kvinnor och att patriarkatet därför är ofrånkomligt. Om detta skrev jag bland annat:  '' även om männen eftersträvar maktpositioner med större energi än kvinnor, så följer inte härav att de också kommer att lyckas. I demokratier (är) ju väljarna fria att belöna vilket beteende de vill"` och de kan "tvinga tillbaka mera maktsugna men mindre kompetenta män till förmån för mer kompetenta kvinnor."

I andra artiklar som faktiskt handlat om kvinnors ställning vid universiteten har jag bland annat sagt att '' Jag är säker på att kvinnor ibland diskrimineras och behandlas orättvist" och att både diskriminering och informella barriärer självklart bör motarbetas. Däremot har jag sagt att det finns biologiska skillnader mellan könen som leder till olikheter i intressen och talanger. Även utan diskriminering skulle könsfördelningen i olika akademiska ämnen därför förbli ojämn - tycker någon annorlunda? Vill man åstadkomma en helt jämn könsfördelning, måste man därför tillämpa omvänd diskriminering.

Hur skall man förklara Carlshamres tilltag? Kanske behöver hon en extremistisk buse för att kunna utmåla sig själv som desto mer nyanserad. Men detta är ett fegt och dumt sätt att resonera. Sanningen hos ett påstående bestäms inte av hur det förhåller sig till en extrem, utan av hur det förhåller sig till verkligheten.

[I en slutreplik (samma datum) försöker Maria Carlshamre släta över sin förlöpning. " måhända var jag otydlig" skriver hon. Detta är givetvis ohederligt. Carlshamre var tvärtom mycket tydlig - det hon skrev var helt enkelt osant. För mig personligen är påhopp av det här slaget obehagliga. De flesta som läste Carlshamres ursprungliga artikel såg inte ovanstående tillrättaläggande och förblev i tron att jag inte anser att kvinnor borde studera vid universiteten. Ryktet lever fortfarande efter fem år bland studenterna i Lund.]