Non-academic


 

 

This section contains articles book reviews and sound clips from non-academic media such as newspapers, popular science magazines and radio. Most of them are in Swedish. I have tried to classify the articles into the subjects politics and science but in some cases this is arbitrary such as articles dealing with the political implications of genetics.

Aktuellt: kommentarer till feminismdebatten

 

Politics
Science

Sound clips

 Politics

 

 

1. När kakan fördelas .Sydsvenska Dagbladet 1994-08-17

 

PDF

2. Män mer energiska i karriärstegen. Svenska Dagbladet 1994-12-22

 

PDF

3. Politikens arvsynd. Sydsvenska Dagbladet 1995-01-13 

 

PDF

4. Urartad feminism . Sydsvenska Dagbladet 1995-01-20

 

PDF

5. Könskvotering bara symbolhandling . Sydsvenska Dagbladet 1995-02-03

 

PDF

6. Klartext om jobben . Sydsvenska Dagbladet 1995-02-17

 

PDF

7. Vämjeligt Flodgren . Sydsvenska Dagbladet 1995-01-20

 

PDF

8. Korrekt lönesättning . Sydsvenska Dagbladet 1995-07-12

 

PDF

9. Skall lön vara rättvis ? Sydsvenska Dagbladet 1995-08-21

 

PDF

10. Kapitalism och jämlikhet . Sydsvenska Dagbladet 1995-09-04

 

PDF

11. Från fattiga till de rika . Sydsvenska Dagbladet 1995-10-??

 

PDF

12. Arv, miljö och politik . Framtider nr 4, s14-17, 1996

HTML

PDF

13. Behovet av busar. Dagens Nyheter 1996-02-23

HTML

 

14. Jämlikhet förutsätter att vi behandlas olika . Sydsvenska Dagbladet 1999-04-26

 

PDF

15. Underskatta inte välfärdsstatens problem . Sydsvenska Dagbladet  1999-05-09

 

PDF

16. "Omöjlig kamp för att uppnå likformighet mellan könen"  DN 2005-02-19

Link

HTML

17. Replik till prorektorn vid Lunds Universitet Ann Numhauser-Henning Sydsvenska Dagbladet 2005-05-11

 

HTML

18. "Praktfullt magplask om löneklyftor"  DN 2005-03-01

Link

HTML

19. Kommentarer till debatten om feminism

 

HTML

20. Jämställdhet eller likformighet. I Nerbrand, S. (red.) Samtida feminism. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse,  Stockholm, 2007

 

HTML

21. Lycka är inte allt” NEO nr 2,  2007

 

HTML
Science 

Nedanstående artiklar är recensioner och debattinlägg om psykologiska ämnen.2-3 handlar om effekten av psykoanalytisk terapi. Nr 4 recenserar några böcker om bortträngda minnen av sexuella övergrepp och inledde en debatt i vilken 5-7 är senare inlägg. 9-10 är från en debatt om psykologin i Sydsvenska Dagbladet. I dessa artiklar gjorde jag ett antal mycket kritiska påståenden om den psykodynamiska traditionen i psykologin, såsom att psykoterapi saknar specifika effekter och att Rorschachtestet saknar diagnostiskt värde. Dessa påståenden kunde inte dokumenteras i dagstidningsartiklar och jag gjorde därför en referenslista för särskilt intresserade. Denna har efterhand uppdaterats och finns nedan som nr 8. Artikel 11 är en recension av Judith Rich Harris bok The Nurture Assumption. Artiklar om de politiska implikationerna av psykologisk forskning finns under rubriken Politics. Under Philosophy finns en uppsats med titeln The problem of causal selection som handlar om det principiella problemet att väga den relativa betydelsen av flera orsaker.

Artiklarna har publicerats i olika tidningar och tidskrifter. Texterna är baserade på de datafiler som ligger till grund för de publicerade artiklarna. Det kan finnas smärre skillnader mellan de tryckta versionerna och de som återges här.

 

1. Individens allt tyngre arv . Moderna tider 3:23, sept 1992

 

PDF 

2. Psykoanalys kan ibland ha en sockerpillereffekt. Svenska Dagbladet 1995-04-19

 

PDF

3. Crafoord tolkar Freud på eget vis . Svenska Dagbladet 1995-05-04

 

PDF

4. Humbug om bortträngda minnen. Svenska Dagbladet 1996-01-15

HTML

PDF

5. Teorin om bortträngning osannolik. Svenska Dagbladet 1996-02-21

HTML

PDF

6. Terapeutiskt kvacksalveri: incesthysterin en skamfläck för psykiatrin. Svenska Dagbladet 1996-05-17

HTML

PDF

7. Minnesterapi försämrar hälsan. Svenska Dagbladet 1996-07-21

HTML

PDF

8. Referenslista till debattartiklar om psykologi

HTML

PDF

9. Biologin påskyndar psykoanalysens död. Sydsvenska Dagbladet 1996-11-01

HTML

PDF

10. Det freudianska konkursboet. Sydsvenska Dagbladet 1996-12-16

HTML

PDF

11. Inte mammas fel om barnet blir mördare. Svenska Dagbladet 1999-01-16

HTML

PDF

12. Moralen står inte i konflikt med naturen. Svenska Dagbladet 1996-10-22

HTML

PDF

13. Mani och poesi. 90tal 28/29, 76-77,1999

HTML

PDF

14. Experiment med könsroller. Äntligen. September, 1999 (tidskrift utgiven av Malmö dramatiska teater)

  HTML

 

15. The Dangers of the Therapeutic Culture. In Modernity and Its Discontents: Sceptical Essays on the Psychomedical Management of Malaise. Petteri Pietikainen (ed.),Stockholm: Ax:son Johnson Foundation 2005

 


DOC

 

Sound and video clips

1.  Människor och tro, Sveriges Radio, 2001-08-10. Kropp och själ

2.  Filosofiska rummet, Sveriges Radio, 2002-10-06. Kunskapen om kunskap

3.  Studio Ett sextontimmen, 2002-11-01.  Ärftlighet och människosyn

4  Filosoficirkeln  2005-09-06 Kan vi lita på vetenskapen? 

5. Filosofiska rummet, Sveriges Radio,  2007-07-02. Biologism.