Jag arbetar ju själv med biologisk grundforskning, och min forskningsinriktning kan väl bäst beskrivas som att den befinner sig i gränslandet mellan ekologi och evolutionsbiologi. Jag måste säga att, bortsett från Hesslows ogenerade reaktionära åsikter, hans inlägg vittnar också om att han är en ganska dålig evolutionsbiolog som inte kan den grundläggande teorin. Detta är kanske inte så förvånande, eftersom Hesslow är medicinare och inte biolog. Enligt mina erfarenheter så har många (de flesta?) medicinare en otroligt naiv och stereotyp syn på biologisk variation, och inom evolutionsbiologin så ser många därför ner på medicinare och anser att de är ganska ytliga när de försöker föra evolutionsbiologiska resonemang.

En förklaring till att det förhåller sig på detta viset är kanske att den medicinska utbildningen på både grund- och forskarutbildningsnivån är väldigt teoribefriad och inriktad på inpluggande av rena faktauppgifter. Evolutionsteorin är en (skenbart) enkel teori, som det är frestande att ge sig in på, men det kräver faktiskt en hel del bakgrundskunskap. Därför blir resonemang av Hesslows typ närmast skrattretande för oss som forskar och har evolutionsbiologi som huvudintresse.

Hesslow är inget tungt namn inom evolutionsbiologin och han har mig veterligen aldrig publicerat i några evolutionsbiologiska vetenskapliga tidskrifter. Jag har aldrig träffat honom på någon av de evolutionsbiologiska kongresser jag brukar delta i, och jag tvivlar på att deltagare i sådana kongresser överhuvudtaget skulle veta vem han är.

Jag tycker också det är sorgligt att Hesslow kommer med denna artikel nu, när han har haft den goda smaken att inte komma med sina onyanserade inlägg på flera år. Jag trodde att han hade tröttnat, vilket hade varit skönt, för vi behöver en mer nyanserad debatt kring dessa frågor. Man kan nämligen mycket väl ha den uppfattningen att det finns biologiska skillnader mellan könen (det torde vara svårt att förneka idag), men samtidigt förkasta Hesslows tes att löneskillnader mellan män och kvinnor skulle vara omöjliga att göra något åt, eller vara "naturliga". Jag vet överhuvudtaget inte hur han kan motivera en sådan ståndpunkt, men han har iallafall inget vetenskapligt stöd från modern evolutionsbiologi, det kan jag intyga.

För några år sedan "krossade" jag Hesslow i en utfrågning i samband med en debatt i Lund om jämställdhet mellan könen. Jag påpekade att hans resonemang om könsskillnader inte var grundade i evolutionsbiologin, vilket han hävdade, vilket bevisades att jag som evolutionsbiolog inte höll med honom. Jag fick många applåder, men det viktigaste för mig var inte vad publiken tyckte, utan snarare att smula sönder Hesslows argument och visa att detta var hans privata reaktionära åsikter som inte kan hänföras till evolutionsbiologisk teori. Sedan denna debatt för flera år sedan har jag inte sett några inlägg av honom i de större medierna. Tack och lov, vi behöver inte onyanserade sluggers av Hesslow's typ i samhällsdebatten!

Skrivet av: Erik Svensson den februari 25, 2005 12:56 EM